Monthly Archives: நவம்பர் 2016

எறும்பியப்பா

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுனயே நம:
ஸ்ரீ வானாசல மஹாமுனயே நம:

eRumbiappA-kAnchiஎறும்பி அப்பா – காஞ்சீபுரம் அப்பன் ஸ்வாமி திருமாளிகை

திருநக்ஷத்ரம்: ஐப்பசி ரேவதி

அவதார ஸ்தலம்: எறும்பி

ஆசார்யன்: அழகிய மணவாள மாமுனிகள்

சிஷ்யர்கள்: (திருமகனார்) பெரிய அப்பா, சேனாபதி ஆழ்வான்

நூல்கள்: பூர்வ தினசர்யா, உத்தர தின சர்யா, வரவரமுநி சதகம், விலக்ஷண  மோக்ஷ அதிகாரி நிர்ணயம், உபதேச ரத்ன மாலையில் கடைசிப் பாசுரம்

எறும்பி அப்பா ஸம்ப்ரதாய ரக்ஷணார்த்தமாக மாமுனிகள் நியமித்த அஷ்ட திக் கஜங்களில் ஒருவர். இவர் இயற்பெயர் தேவராஜன்.  எறும்பி க்ராமத்தில் தம் சிஷ்டாசாரத்தோடு வாழ்ந்திருந்த அப்பா, மாமுனிகள் புகழ் கேட்டு அவரால் ஈர்க்கப்பட்டார். மாமுனிகள் காலமே நம் ஆசார்யர்களால் நல்லடிக்காலம் எனப்படுகிறது. ஏனெனில் இக்காலத்திலேயே நம் பூர்வர்கள் பாஹ்யர்கள் தொல்லையின்றி ஆசார்ய அநுக்ரஹத்தோடு பகவத் குணாநுபவத்தில் ஆழ்ந்திருக்க முடிந்தது. உதாரணமாக, எம்பெருமானார் காலத்தில் அவரே ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டு நீங்கி மேல்நாட்டில் இருக்க வேண்டிய கொடுமைகள் நிகழ்ந்தன. பட்டரும் ஸ்ரீரங்கம் விட்டு ஆழ்வானின் சிஷ்யர்கள் தாமே பட்ட அபசாரங்களால் வெறுப்போடு திருக்கோட்டியூரில் இருக்க வேண்டியதாயிற்று. பிள்ளை லோகாசார்யரோ நம்பெருமாளோடு ஸ்ரீரங்கம் நீங்கி முகமதியர் படையெடுப்பால் பாண்டி நாடு சென்றார். மாமுனிகள் பெரிய  ஸம்ப்ரதாய நிர்வாகம் பண்ணியருளியபோது ஆசார்ய  புருஷர்கள் யாவரும் மீண்டும் கோயிலில் திரண்டனர். பூர்வர்கள் கிரந்தங்கள் யாவும் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்டு பிரசாரமும் ஏற்பட்டது. அருளிச்செயல், வ்யாக்யானங்கள் கிரந்த காலக்ஷேபங்கள் தழைத்தோங்கின.

மாமுனிகள் வைபவம் கேட்டு அவரைத் தண்டனிட கோயில் (ஸ்ரீரங்கம்) வந்த எறும்பியப்பா, மாமுனிகளின் காலக்ஷேபத்தில் திருவாய்மொழி முதல் பாசுரமான “உயர்வற” பாசுர விளக்கத்தில் எம்பெருமான் பரத்வம் கேட்டு அதில் வேத வேதாந்தங்கள் செறிவுக்கு நெகிழ்ந்தார். மாமுனிகள் அவரைத் ததீயாராதனத்துக்கு எழுந்தருளப் பண்ண, அப்பா சந்யாசி அளிக்கும் ஆஹாரம் நிஷேதம் எனும் சாமான்ய சாஸ்த்ரம் காட்டி அவ்வுணவுண்டால் தோஷம் நீங்கச் சாந்த்ராயண வ்ரதம் செய்யவேணும் என்று நினைத்து திருமாலையில் ஆழ்வார் 41ம் பாசுரத்தில் “தருவரேல் புனிதமன்றே” என்று அருளிய விசேஷ தர்மத்தை உணராது  மறுத்து தன் ஊர் திரும்பினார். காலையில் அநுஷ்டானங்கள் முடித்து அவர் தம் திருவாராதனத்துக்குக் கோயிலாழ்வார் திறக்கமுயல, அது முடியாமல் போக, தம் பெருமாளான சக்ரவர்த்தித் திருமகனைத் தொழாத வருத்தத்தால் ப்ரசாதம் உண்ணாமல் உறங்க, கனவில் அவன் வந்து மாமுனிகள் ஆதிசேஷன் அவதாரம் ஆதலால் அவரைச் சரண் புக்கு உய்வுறும் என நியமிக்க, அப்பா மீண்டும் விரைந்து கோயிலேறச் சென்று மாமுனிகளிடம் பிழை பொறுத்தருள  வேண்டி, கோயில் கந்தாடையண்ணன் புருஷகாரத்தால் மாமுனிகளிடம் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரமும் பெற்று, சிஷ்யராகி அஷ்ட திக் கஜங்களில் ஒருவரும் ஆனார்.

eRumbiappA's srIrAma-parivArஎறும்பி அப்பா திருவாராதனம் – ஸ்ரீ ராம பரிவாரம், காஞ்சீபுரம் அப்பன் ஸ்வாமி திருமாளிகை

இவ்வாறு சரண் புகுந்தபோது மாமுனிகள் தினசரி அனுஷ்டானங்களை அழகிய ச்லோகங்களினால் வரவரமுனி தினசர்யா என அழகிய பிற்காலத்தில் நூலாக்கினார்.

மாமுனிகளோடு சில காலம் இருந்து, பின் எறும்பி  கிராமம் திரும்பிய எறும்பி அப்பா தம் கைங்கர்யங்களைத் தொடர்ந்தார். தாம் எழுதிய வரவரமுனி தினசர்யா ப்ரபந்தத்தை ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் மூலம் ஸ்ரீரங்கத்தில் எழுந்தருளி இருந்த மாமுனிகளிடம் ஸமர்ப்பிக்க, மாமுனிகள் உகந்து அவர் நிஷ்டையைக் கொண்டாடினார். மீண்டும் மாமுனிகள் அழைத்தருள, கோயில் சென்று நம்பெருமாள் முன்பே மாமுனிகள் செய்தருளிய ஈடு பகவத் விஷய காலக்ஷேபங்களில் அந்வயித்தார்.

தம் ஊர் திரும்பிய அப்பா மாமுனிகள் பரமபதம் எய்தியது அறிந்து மிக துக்கித்து எம்பெருமானிடம் தம்மையும் திருவடி சேர்த்தருளப்  பிரார்த்தித்தார் .

அப்பாவின் பெரிய க்ருபா விசேஷம் அவர் அருளிச் செய்த முற்றிலும் பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்திகளையே அடிப்படையாகக் கொண்ட “விலக்ஷண மோக்ஷ அதிகாரி நிர்ணயம்” எனும் திவ்ய க்ரந்தமாகும். சிஷ்யர்கள் மனதில் இருந்த பல ஸாம்ப்ரதாயிக, சாஸ்த்ரார்த்த ஐயங்கள் குழப்பங்களுக்குத் தெள்ளத் தெளிவாகப் பூர்வர்களின் தீர்வுகளை அவர்தம் திருவாக்குக்களாலேயே இந்த நூலில் அப்பா தெரிவித்துள்ளார். ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யத்தையும், பூர்வாசார்யர்களின் ஞான அனுஷ்டானங்களில் ஈடுபாட்டையும், அவற்றை நம் வாழக்கையில் செயல் படுத்துவதின் முக்கியத்துவத்தை பூர்வர்கள் வாக்கினாலேயே இதில் நிரூபித்துள்ளார்.

அப்பாவின் பூர்வ உத்தர தினசர்யா ச்லோகங்களை அனுசந்தித்தபின்னரே ஆஹாரமுட்கொள்ளவேனும் என்று ஆன்றோர் வாக்கு. அந்த ச்லோகங்கள் கல்லும் கறையும்படி உள்ளன, http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/05/sri-varavaramuni-dhinacharya-tamil/.

மாமுனிகளை எப்பொழுதும் த்யானிக்கும் எறும்பி அப்பாவை நாம் த்யானிப்போம்.

எறும்பியப்பாவின் தனியன் :

ஸௌம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர சரணாம்புஜ ஷட்பதம் |
தேவராஜ குரும் வந்தே திவ்ய ஜ்ஞான ப்ரதம் சுபம் ||

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/10/27/erumbiappa/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

திருநாராயணபுரத்து ஆய் ஜநந்யாசார்யர்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுனயே நம:
ஸ்ரீ வானாசல மஹாமுனயே நம:

ay-jananyacharyar

திருநக்ஷத்ரம்: ஐப்பசி பூராடம்

அவதார ஸ்தலம்: திருநாராயணபுரம்

ஆசார்யன்: அவர் திருத்தகப்பனார் லக்ஷ்மணாச்சார்யார் (பஞ்ச சம்ஸ்காரம்) , நாலூராச்சான் பிள்ளை (கிரந்த காலக்ஷேபம்)

பரமபதம் அடைந்த இடம்: திருநாராயணபுரம்

நூல்கள்: திருப்பாவை வ்யாக்யானங்கள் ஈராயிரப்படி, மற்றும் நாலாயிரப்படி, திருமாலை வ்யாக்யானம், ஆசார்ய ஹ்ருதய வ்யாக்யானம், ஸ்ரீவசனபூஷண வ்யாக்யானம், மாமுனிகள் துதியாகப் பாசுரம்.

அவதரித்தபோது திருநாமம் தேவராஜன்.  பின் தேவப் பெருமாள், ஆஸூரி தேவராயர், திருத்தாழ்வரை தாஸர், ஸ்ரீ ஸானு தாஸர், மாத்ரு குரு, தேவராஜா முநீந்த்ரர் மற்றும் ஜநந்யாசார்யர் என்பன.

ஆய் எனில் தாய் எனப் பொருள். இவர் திருநாராயணனுக்குப் பால் அமுது ஸமர்ப்பிக்கும் கைங்கர்யத்தைத் தாயன்போடு செய்ததார். ஒருநாள் பாலமுது ஸமார்ப்பனை சிறிது காலம் தாழ்க்க, எம்பெருமான் “எங்கே என் தாய்?” என்றானாம். அன்றுமுதல் இவர் திருநாமம் ஆய் என்றாயிற்று. இதுவே ஜநந்யாசார்யர் என்பதும். நடாதூர் அம்மாளுக்கும் தேவப் பெருமாளுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் போன்றே ஆய் ஜநந்யாசார்யருக்கும் திருநாராயணனுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம்

அவர் தமிழும் வட மொழியையும் நன்கு கற்றிருந்தார். திராவிட வேதமும் ஸம்ஸ்க்ருத வேதாந்தமும் கரை கண்டார். திருவாய்மொழிப் பிள்ளை, திருவாய்மொழி ஆச்சான் (இளம் பிளிச்சைப் பிள்ளை) இருவரோடும் நாலூராச்சான் பிள்ளையிடம் நம்பிள்ளை ஈடு காலக்ஷேபம் கேட்டறிந்தார். இப்பாசுரத்தில் முதல் “பெற்றார்” ஆய் ஜநந்யாசார்யரையும், இரண்டாம் “பெற்றார்” மாமுனிகளையும் குறிக்கும்.

மாமுனிகள் ஆசார்ய ஹ்ருதய வ்யாக்யானம் சாதிக்கத் தொடங்கிய போது 22வது சூர்ணிகைக்கு அவருக்குச் சில விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டன. அவற்றை அவர் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் சஹாத்யாயியான ஆய் ஸ்வாமியிடம் கேட்டறிய விரும்பி மேல் நாட்டுக்குக் கிளம்பினார். அதேநேரம், மாமுனிகள் புகழைக் கேள்வியுற்று அவரிடம் சில விஷயங்கள் கேட்கத் திருவுள்ளம் பற்றி ஆய் ஸ்வாமி ஆழ்வார் திருநகரிக்குக் கிளம்பினார், இருவரும் ஆழ்வார் திருநகரி ஊர் எல்லையில் சந்தித்துக் கொள்ள, மாமுனிகள் சிஷ்யர்கள் இந்த சந்திப்பு எம்பெருமானாரும் பெரிய நம்பிகளும் சந்தித்தது போலே என நெகிழ்ந்தனர். இருவரும் ஆழ்வார் திருநகரிக்கே திரும்பினர். மாமுனிகள் ஆசார்ய ஹ்ருதயம் ஓர் ஒரு முழுதாக ஆய் ஸ்வாமியிடம் காலக்ஷேபம் கேட்டார். கேட்டு முடிந்ததும் மாமுனிகள் ஆய் ஸ்வாமிக்கு ஒரு தனியன் ஸமர்ப்பித்தார். தமக்கு அதற்குத் தகுதி இல்லை என மறுத்த ஆய் ஸ்வாமி மாமுனிகள் பற்றி சமர்ப்பித்த பாசுரம் இன்சுவையே  வடிவெடுத்தது. மாமுனிகள் விஷயமான அந்தப் பாசுரம்:

பூதூரில் வந்துதித்த புண்ணியனோ?
பூங்கமழும் தாதாருமகிழ்மார்பன் தானிவனோ?
தூதூர வந்த நெடுமாலோ?
மணவாளமாமுனிவன் எந்தையிவர் மூவரிலும் யார்?

மாமுனிகள் பூதிரில் அவதரித்த யதிராசரா , மகிழ மாலை அணிந்த மாறன் நம்மாழ்வாரா? அல்லது தூது சென்ற நெடியோன் கண்ணனே தானா? என்னிடம் தந்தை போன்று பாசம் வைத்துள்ள இம்மூவரில் மாமுனிகள் யார்?

ஆய் ஸ்வாமி ஆழ்வார் திருநகரியில்  சிறிது காலம் இருந்து, பின் திருநாராயணபுரம் திரும்பினார். அசூயை கொண்ட சிலர் அவர் பரமபதித்ததாகச் சொல்லி அவரது சொத்து முழுமையையும் கோயிலுக்கு ஆக்கிவிட்டனர், இஃதறிந்த ஆய் ஸ்வாமி, “எம்பெருமான் தனக்கு வேண்டியவர்களுக்குப் பொருள் வேண்டியதில்லை என்கிறான். ஆகவே இது ஒரு நல்லதாயிற்று” என அமைதியாக அவரது ஆசார்யன் தந்திருந்த ஞானப் பிரான் விக்ரஹத்துக்குத் திருவாராதனம் ஸமர்ப்பித்து எளிய வாழ்வு நடத்தி, ஸந்யாஸ ஆச்ரம ஸ்வீகாரம் செய்து, பின்பு எம்பெருமான் திருவடி சேர்ந்தார்.

இப்படிப்பட்ட திருநாராயணபுரத்து ஆய் ஜநந்யாசார்யரின் வைபவத்தை நாம் சிறிது அனுபவித்தோம். இவர் ஒரு சிறந்த வித்வானாகவும், தன்னுடைய ஆசார்யனாலும் மாமுனிகளாலும் மிகவும் அபிமானக்கப்பட்டிருந்தார். இத்தகு பாகவத நிஷ்டையை ஆய் ஸ்வாமி நமக்கும் அருளவேணும்.

இவர் தனியன்:

ஆசார்ய ஹ்ருதயஸ்யார்த்தா: ஸகலா யேந தர்சிதா: |
ஸ்ரீஸாநுதாஸம் அமலம் தேவராஜம் தமாச்ரயே ||

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

viLAnchOlai piLLai

திருநக்ஷத்ரம் : ஐப்பசி மாதம் – உத்திரட்டாதி

அவதார ஸ்தலம் : திருவனந்தபுரத்தின் அருகில் கரைமணை ஆற்றின் கரையில் உள்ள அரனூர் என்ற கிராமம்.

ஆசார்யன் : பிள்ளை லோகாசார்யர்

இவரின் தாஸ்ய நாமம் “ நலம் திகழ் நாராயணதாஸர் “ என்பது.

ஈழவ குலத்தில் அவதரித்த இவரால் அக்காலத்தில் கோயிலின் உள்ளே சென்று சேவிக்க முடியவில்லை. அவருடைய  கிராமத்தில் உள்ள விளா மரத்தின் உச்சியில் ஏறி திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாபர் கோவில் கோபுர தரிசனம் செய்து அங்கிருந்தே மங்களாசாஸனம் செய்வது வழக்கம்.

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையைப் பற்றி  சில விவரங்கள்:

இவர்  பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருத்தம்பியாரான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் ஆசார்யரிடம் ஈடு, ஸ்ரீபாஷ்யம்,  தத்வத்ரயம் மற்றும் பல ரகஸ்ய க்ரந்தங்களைக் கற்றார்.

ஸ்ரீவசனபூஷணத்தைத் தன் ஆசார்யரான ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாசார்யரிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டார். அதன் அர்த்தங்களை மிக நேர்த்தியாக கற்று அதற்கே அவர் அதிகாரியானார்.

ஸ்ரீ விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை “ஸப்த காதை” என்கிற நூலை எழுதினார். இது இவருடைய ஆசார்யரின் ஸ்ரீ வசனபூஷணத்தின் சாராம்சம் ஆகும்.

குறிப்பு: ஸப்த காதையின் மூலத்தை ஸம்ஸ்க்ருதத்தில், தமிழிலும் மற்றும் ஆங்கிலத்திலும் அறிய http://acharya.org/sloka/vspillai/index.html .

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் மிகப்பெரிய கைங்கர்யம்,  தனது ஆசார்யரின் சரம தசையின் போது ஆசார்யர் கூறிய ஆணையை நிறைவேற்றியது. ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாசார்யர் அவருடைய  சிஷ்யர்களை அழைத்து (திருமலை ஆழ்வார்) திருவாய்மொழிப் பிள்ளையிடம் சென்று  , ஆசார்ய வம்சாவளியின் அடுத்த ஆசார்யராக பொறுப்பேற்பதற்குத் தயாராக்கியது.  மேலும் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையை ஸ்ரீவசன பூஷணத்தின் அர்த்தங்களைத் திருமலை ஆழ்வாருக்கு  உபதேசிக்கும்படி கூறினார்.

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையும் :

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்தபோது அங்குள்ள நம்பூதிரிகள் அவரை வரவேற்றனர். இவர் அனந்தபத்மநாபரை மூன்று வாயில்கள் வழியாக சென்று தரிசித்து மங்களாசாஸனம் செய்துவிட்டு விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையைத் தேடிச்  சென்றார். அவர் இருக்கும் இடத்தை   கண்டுபிடித்து அடைந்தபோது அவருக்கு ஆச்சர்யம் காத்திருந்தது! அங்கு விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை யோகமார்க்கத்தில் தன் ஆசார்யர் ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருமேனியையும், அவருடன் இருந்த  சிஷ்யர்களின் பெருமையையும் அவர்களுடன் திருவரங்கத்தில் கழித்த நாட்களை எண்ணி த்யானத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரின் திருமேனி முழுவதும் சிலந்தி வலைகளால் மூடப் பட்டிருந்தது .

திருவாய்மொழிப் பிள்ளை விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின்  திருவடிகளில் தண்டன் சமர்ப்பித்து ஒன்றும் பேசாமல் அவர் முன்னே நின்று கொண்டிருந்தார். விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை விழித்த உடனே அவரின் அருட்கடாட்ஷம் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் மேல் விழுந்தது. சிஷ்யன் காத்திருப்பதை அறிந்து மிகவும் ஆனந்தமடைந்தார்.

ஸ்ரீ வசன பூஷணத்தின் ஆழ்ந்த  அர்த்தங்களை திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்கு அருளினார்.  மேலும் அவர் இயற்றிய ஸ்ரீவசன பூஷணத்தின் சாரமாகிய  சப்த காதையையும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்கு விளக்கினார்.

“கொடுமின் கொண்மின்” என்ற  தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாரின்  பாசுரத்தின் மிகச் சிறந்த உதாரணம் – ஈழவ குலத்தைச் சேர்ந்த விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையிடம் இருந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தின் சாரத்தை  பிராமண குலத்தைச் சேர்ந்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை பெற்றுக்கொண்டது.

சிறிது காலத்திற்குப் பின் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொண்டு, ஸ்ரீ ராமானுஜ தர்சனத்தின் தர்சன ப்ரவர்த்தகராகத்  திருவாய்மொழிப் பிள்ளை காலத்தைக் கழித்தார்.

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் சரம காலம்:

ஒருநாள் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள நம்பூதிரிகள் அனந்தபத்மநாபருக்குத் திருவாராதனம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை கோயிலின் கிழக்கு வாசல் வழியாக நுழைந்து த்வஜ ஸ்தம்பத்தைக் கடந்து நரசிம்மரையும் தாண்டி கர்ப்ப க்ருஹத்தின்  வடக்கு வாசல் வழியாக படிகளில் ஏறி உரைகல் மண்டபம் அருகில் சென்று  பெருமானை சேவிக்கும்  மூன்று வாயில்களில் ஒன்றான பகவானின் திருவடித் தாமரைகளைக் காணும் வாயிலின் முன் சென்று நின்று விட்டார்.  இதைக் கண்ட நம்பூதிரிகள், விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் குலத்தின் காரணத்தால் அக்காலத்தில்  இருந்த நடைமுறையின் படி கர்ப்ப க்ருஹத்திலிருந்து வெளியேறி சன்னதி கதவுகளை தாழிட்டு கொண்டு கோவிலை விட்டு வெளியில் சென்று விட்டனர்.

அதே சமயத்தில் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் சிஷ்யர்கள் சிலர் கோயிலை அடைந்து அவர்களுடைய ஆசார்யர் ,  பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருவடியை அடைந்து விட்டார்.  அதனால் பகவானின் திருப்பரிவட்டமும், பூமாலையும் சரம திருமேனியில் சாற்றுவதற்கு வேண்டும் என்று அறிவித்தனர். அவர்கள் கோவிலின் வாசலில் நின்று கொண்டு இராமானுச நூற்றந்தாதி இயல் பலவற்றையும்  ஓதிக் கொண்டிருந்தனர்.

இதைப் பார்த்த நம்பூதிரிகள் ஆச்சர்யப்பட்டு கோயில் கர்ப்ப க்ருஹத்தில் சற்று முன் நடந்த அதிசயத்தை எல்லோரிடமும் விவரித்தனர்.

திருப்பாணாழ்வார் எவ்வாறு பெரிய பெருமாளின் திருவடிகளை அடைந்தாரோ அதுபோல் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையும் அனந்தபத்மநாபரின் திருவடிகளை அடைந்தார்.

இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட திருவாய்மொழிப் பிள்ளை ஆசார்யனுக்கு ஒரு சிஷ்யன் எவ்வாறு சரம கைங்கர்யங்களைச் செய்வார்களோ அதுபோல் இவரும் செய்து திருவத்யயனமும் பூரணமாகச் செய்து முடித்தார். இது நமக்கு பெரிய நம்பி, மாறனேரி நம்பிக்குச் செய்த கைங்கர்யத்தை நினைவுபடுத்துகிறது.

பின்வரும் ச்லோகமானது திருவாய்மொழிப் பிள்ளை விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையிடம் கொண்ட சிஷ்ய பாவத்தை சிறப்பித்து, திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் சிஷ்யர்கள் அருளிச் செய்தது.

பற்றாதவெங்கள் மணவாளயோகி பதம்பணிந்தோன்
நற்றேவராசனலந்திகழ் நாரண தாதருடன்
கற்றாரெங்கூரகுலோத்தமதாதன் கழல் பணிவோன்
மற்றாருமொவ்வாத் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை வாழியவே.

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையைப் பற்றி திருவாய்மொழிப் பிள்ளை அருளிச் செய்த வாழித்திருநாமம்:

வாழி நலம் திகழ் நாரண தாதன் அருள்
வாழி அவன் அமுத வாய்மொழிகள் – வாழியவே
ஏறு திருவுடையான் எந்தை உலகாரியன் சொல்
தேறு திருவுடையான் சீர்.

தனியன்கள்:

துலாSஹிர்பு3த்4ந்யஸம்பூ4தம் ஸ்ரீலோகார்ய பதா3ஸ்ரிதம் |
ஸப்தகா3தா2 ப்ரவக்தாரம் நாராயணமஹம் ப4ஜே ||

ஸ்ரீலோகார்ய பதா3ரவிந்த3மகி2லம் ஸ்ருத்யர்த்த2 கோஸாம்ஸ்ததா2
கோ3ஷ்டீ2ஞ்சாபி ததே3கலீநமநஸா ஸஞ்சிதயந்தம் முதா3 |

ஸ்ரீநாராயண தா3ஸமார்யமமலம் ஸேவே ஸதாம் ஸேவதி4ம்
ஸ்ரீவாக்3பூ4ஷண கூ34பா4வவிவ்ருதிம் யஸ்ஸப்தகா3தா2ம் வ்யதா4த் ||

அடியேன் ஸந்தான க்ருஷ்ண ராமாநுஜ தாஸன்
அடியேன் ஸ்ரீவரமங்கா ராமாநுஜ தாஸி

ஆதாரம்: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/05/29/vilancholai-pillai/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

 

திருக்கச்சி நம்பி

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

tirukkachinambi

திருநக்ஷத்ரம்: மாசி, ம்ருகசீரிஸம்

அவதார ஸ்தலம்: பூவிருந்தவல்லி

ஆசார்யன்: ஆளவந்தார்

சீடர்கள்: எம்பெருமானார்

முக்தியடைந்த இடம்: பூவிருந்தவல்லி

படைப்புகள்: தேவராஜ அஷ்டகம்

திருக்கச்சி நம்பிகள் பூவிருந்தவல்லியில் அவதரித்தவர். அவர் காஞ்சி பூர்ணர் மற்றும் கஜேந்திரதாசர் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். இவர் தினமும் காஞ்சி தேவப்பெருமாளுக்கு திருவாலவட்டம் வீசும் கைங்கர்யம் செய்து வந்தார். அந்தக் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் அதே சமயம் நேரடியாக தேவப்பெருமாள் மற்றும் பெருந்தேவித் தாயாருடன் உரையாடவும் வல்லவர்.

வாரணாசி யாத்திரையின் போது தன்னைக் கொல்ல நடந்த சதியிலிருந்து தப்பித்தபின் காஞ்சி திரும்பிய இளையாழ்வார் (ஸ்ரீராமானுஜர்), தன் தாயாரின் அறிவுரையின்படி ஆளவந்தாரின் சீடரும் காஞ்சி தேவப்பெருமாளின் அந்தரங்க கைங்கர்யபரரான திருக்கச்சி நம்பிகளைத் தன்னுடைய வழிகாட்டியாக ஏற்றுக் கொண்டார். நம்பிகள், இளையாழ்வாரைக் காஞ்சி தேவப்பெருமாள் கோயிலிலிருந்து சிறிது தூரத்திலுள்ள சாலைக்கிணற்றிலிருந்து தினமும் தீர்த்தம் கொண்டு வந்து காஞ்சி தேவப்பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன தீர்த்த கைங்கர்யம் செய்யும்படி கூறினார். இளையாழ்வாரும் அந்த ஆணையை மகிழ்வுடன் ஏற்று தினமும் தீர்த்த கைங்கர்யத்தைச் செய்து வந்தார்.

பெரிய நம்பிகள் ஆளவந்தாரின் விருப்பத்தின் பேரில், ஆளவந்தாருக்கு அடுத்தபடியாக இளையாழ்வாரை ஆசாரியராக  நியமிக்கவும், அதன் பொருட்டு இளையாழ்வாரை சம்பிரதாயத்தில் ஈடுபடுத்தவும் எண்ணம் கொண்டு காஞ்சிபுரம் விஜயம் செய்தார். பெரிய நம்பிகள், திருக்கச்சி நம்பிகளை அணுகித் தான் வந்த காரியத்தை எடுத்துரைத்தார். திருக்கச்சி நம்பிகளும் அதற்கு மகிழ்வுடன் ஒப்புக்கொண்டார். அதன் பிறகு பெரிய நம்பிகள் ஆளவந்தாரின்  பெருமைகளை இளையாழ்வாருக்கு  எடுத்துரைத்தார். பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்ட இளையாழ்வார் ஆளவந்தாரை சரணடையும் பொருட்டு பெரிய நம்பிகளுடன் ஸ்ரீரங்கம் புறப்பட்டார். ஆனால் ஆளவந்தாரை இளையாழ்வார் சந்திப்பதற்குள் ஆளவந்தார் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளிவிட்டார். இதனால் மனமுடைந்த இளையாழ்வார் காஞ்சிபுரம் திரும்பி, தீர்த்த கைங்கர்யத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுவந்தார்..

நாளடைவில் இளையாழ்வாருக்கு திருக்கச்சி நம்பிகளிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு ஏற்பட அவரையே சரணடைந்து தனக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்துவித்துத் தன்னை சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டினார். திருக்கச்சி நம்பிகள் தான் பிராமணன் அல்லாததால் தனக்கு ஆசார்யனாகும் தகுதி இல்லை என்றும் அதனால் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்துவைக்க இயலாது என்றும் தன்னுடைய இயலாமையை எடுத்துக் கூறினார். சாஸ்திரங்களில் தனக்கு இருந்த அதீத நம்பிக்கையினால் திருக்கச்சி நம்பிகளின் கூற்றை இளையாழ்வார் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார்.

ஒரு முறை திருக்கச்சி நம்பிகளின் உச்சிஷ்டத்தை (அவர் உண்ட பிரசாதத்தின் மிகுதியை) ஸ்வீகரிக்க விரும்பிய இளையாழ்வார், திருக்கச்சி நம்பிகளைத் தன் இல்லத்திற்கு விருந்திற்கு வருமாறு அழைத்தார். திருக்கச்சி நம்பிகளும் இளையாழ்வாரின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்த இளையாழ்வாரும் தன் மனைவியிடம் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறு கூறிவிட்டு தன்னுடைய தீர்த்த கைங்கர்யத்துக்காகச் சென்றிருந்தார். அவர் வீடு திரும்புவதற்குள் திருக்கச்சி நம்பிகள் இளையாழ்வார் வீட்டிற்கு வந்து உணவருந்திவிட்டு சென்று விட்டார். இளையாழ்வாரின் மனைவி இளையாழ்வார் வீடு திரும்புவதற்குள், திருக்கச்சி நம்பிகள் (அவர் தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால்) சாப்பிட்ட இலையை அப்புறப்படுத்தி விட்டு, அவர் சாப்பிட்டு முடித்த இடத்தையும் சாணமிட்டு மெழுகி சுத்தம் செய்தபின் தானும் குளித்து விட்டார். தன் கைங்கர்யத்தை முடித்து விட்டு வீடு திரும்பியதும் திருக்கச்சி நம்பிகளின் உச்சிஷ்டத்தை உண்ண எண்ணியிருந்த இளையாழ்வாருக்கு திருக்கச்சி நம்பிகளின் மகிமையை அறியாமல் அவரது குலத்தின் தாழ்ச்சியை மட்டும் நினைத்து தன் மனைவி தஞ்சம்மாள் செய்த செயல்கள் மிகுந்த ஏமாற்றத்தையும் மன வருத்தத்தையும் அளித்தன.

நம்பிகள் தேவப்பெருமாளுடன் நேரிடையாக உரையாட வல்லவர் என்பது அனைவரும் நன்கு அறிந்திருந்த உண்மை. இளையாழ்வாரின் மனதில் நெடுநாட்களாக சில சந்தேகங்கள் இருந்துவந்தன. அவர் திருக்கச்சிநம்பிகளை அணுகி தன்னுடைய சந்தேகங்களுக்கான விடைகளை (குறிப்பு: ஸ்ரீராமானுஜர் ஆதிசேஷனுடைய மறு அவதாரம் ஆகியபடியால் அனைத்தும் அறிந்தவர். என்றாலும் பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளை ஸ்தாபிக்கும் முகமாக)   தேவப்பெருமாளிடமிருந்து பெற்றுத்தருமாறு வேண்டினார். அன்றைய தினம் இரவு தன்னுடைய கைங்கர்யங்களை முடித்திருந்த நம்பிகளை தேவப்பெருமாள் வழக்கமான மிகுந்த கருணையுடன் நோக்கினார்.

தேவப்பெருமாள் அனைத்தும் அறிந்தவர் ஆகையால் நம்பிகளை நோக்கி “நீர் ஏதாவது கூற விரும்புகிறீரா?” என்று வினவினார். நம்பிகளும் பெருமாளிடம் இளையாழ்வாரின் மனதில் சில சந்தேகங்கள் இருப்பதாகவும் அதற்கான விளக்கங்களைத் தந்தருளுமாறு வேண்டினார். உடனே தேவப்பெருமாளும் “நான் கலைகளைக் கற்பதற்காக ஸாந்திபினி ஆஸ்ரமத்திற்கு சென்றதைப் போல (ஆதிசேஷ அவதாரமான) அனைத்து சாத்திரங்களிலும் வல்லவரான  இளையாழ்வாரும் தன்னுடைய சந்தேகங்களுக்கான விடைகளை என்னிடம் கேட்கிறார்” என்று கூறினார். பிறகு தேவப்பெருமாளும் அனைவராலும் “ஆறு வார்த்தைகள்” என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படும் (ஆறு கட்டளைகளை) நம்பிகள் வாயிலாக இளையாழ்வாருக்கு அனுக்கிரஹித்தருளினார். அவைகள்:

 • அஹமேவ பரம் தத்வம் – நானே எல்லாவற்றுக்கும் மேலான மெய்ப்பொருள்
 • தர்சனம் பேத ஏவ – ஜீவாத்மாக்களும்/அசேதனங்களும் என்னிலிருந்து வேறுபட்டவை (அவை என்னுடைய சரீரமாக விளங்குபவை)
 • உபாயம் ப்ரபத்தி – “என் ஒருவனையே தஞ்சமாகப் பற்றுவாய்” என்னிடத்தில் சரணம் அடைவது ஒன்றே என்னை அடைவிக்கும் வழி.
 • அந்திம ஸ்ம்ருதி வர்ஜநம் – தங்களின் மரணத்தருவாயில் இருக்கும் சரணாகதர்களுக்கு, என்னைப்பற்றிய சிந்தனை கட்டாயமில்லை. வராஹ சரம ஸ்லோகத்தில் நானே அறிவித்தது போல, உன்னுடைய அந்திம காலத்தில் நானே உன்னைப்பற்றிய சிந்தனையை ஏற்கிறேன். (நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஆசார்யர்கள் நமக்கு காட்டிச்சென்ற இனிமையான பாதை – நாம் எல்லா நேரத்திலும் நம்முடைய ஆசார்யரைப் பற்றியே சிந்தித்தபடி இருக்கவேண்டும்)
 • தேஹாவஸானே முக்தி – சரணாகதர்கள் தற்போதுள்ள தங்களுடைய இந்த சரீரத்தின் முடிவிலேயே முடிவில்லாத பரமாத்மாவிற்கு கைங்கர்யம் செய்வதற்கான பரமபதத்தை அடைவர்
 • பூர்ணாசார்ய பதாச்ரிதா – மஹாபூர்ணரை (பெரிய நம்பிகளை) ஆசார்யனாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக

திருக்கச்சி நம்பிகள் இளையாழ்வாரிடம் சென்று பகவானின் இந்த ஆறு கட்டளைகளையும் தெரிவித்தார். இளையாழ்வாரும் திருக்கச்சி நம்பிகளின் பேருதவிக்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அதே சமயம் இளையாழ்வாரும் தன்னுடைய விருப்பமும் அதுவே என்று கூற, திருக்கச்சி நம்பிகள் பகவானின் திருவுள்ளமும் இளையாழ்வாரின் திருவுள்ளமும் ஒரே விதமாக இருப்பது கண்டு பேர் உவகை எய்தினார்

இந்நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து, இளையாழ்வாரும் பெரிய நம்பிகளை ஆசார்யனாக ஏற்று மதுராந்தகத்தில் பஞ்சஸம்ஸ்காரம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீராமானுஜர் என்ற திருநாமத்தை ஏற்றார்.

இவற்றைத்தவிர, திருக்கச்சி நம்பிகளைப் பற்றிய விவரங்கள் பூர்வாசார்யர்களின் க்ரந்தங்களில் காணப்படவில்லை. வியாக்யானங்களில் அவரைப்  பற்றிய சில குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவை:

 • பெரியாழ்வார் திருமொழி – 3.7.8 – திருவாய்மொழிப் பிள்ளை ஸ்வாபதேச வியாக்யானம் – திருக்கச்சி நம்பிகள் தேவப்பெருமாளிடம் எம்பெருமானுக்கு உகந்த திருநாமம் ஒன்றை தனக்கு சூட்டுமாறு வேண்டி நிற்க, (கஜேந்திராழ்வான் காஞ்சியில் தேவபெருமாளை வழிபட்டதால், கஜேந்திராழ்வான் தேவப்பெருமாளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானவர் என்பதால்) எம்பெருமானும் கஜேந்திரதாஸர் என்ற திருநாமத்தை திருக்கச்சி நம்பிகளுக்கு சூட்டி மகிழ்ந்தார்.
 • திருவிருத்தம் – 8 – நம்பிள்ளை ஈடு – ஒரு முறை எம்பெருமானார் சில ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுடன் கோஷ்டியாக அமர்ந்திருந்தார். திடீரென திருக்கச்சி நம்பிகளைப் பற்றிய நினைவு வந்தவராக கோஷ்டியை நோக்கி யாராவது ஒருவர் காஞ்சி சென்று திருக்கச்சி நம்பிகளின் நலம் விசாரித்து வர இயலுமா என்று வினவினார். அப்போது கோஷ்டியில் ஒருவரும் முன்வரவில்லை. மறுநாள் காலை பெரிய நம்பிகள் (மஹாபூர்ணர்) எம்பெருமானாரை அணுகி எம்பெருமானாருக்குத் திருவுள்ளாமானால் தான் காஞ்சிபுரம் சென்று வருவதாகக் கூறினார். எம்பெருமானாரும் மிக்க மகிழ்ச்சியடைந்தவராக பெரிய நம்பிகள் தன் மீது பூரண அதிகாரம் உள்ளவர் ஆகையால் தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் தகுதியும் அவருக்கே உள்ளது என்று கூறி அதற்கு சம்மதித்தார். பெரிய நம்பிகளும் காஞ்சிபுரம் சென்று திருக்கச்சி நம்பிகளைச் சந்ததித்து அவர் நலம் பற்றி விசாரித்துவிட்டு உடனடியாக ஸ்ரீரஙத்திற்குத் திரும்பத் தயாரானார். திருக்கச்சி நம்பிகள் எதிர் வரும் உத்ஸவத்தைக் காரணம் காட்டி பெரிய நம்பிகளை சில நாட்கள் கழித்து செல்லலாமே என்று கூறினார். பெரிய நம்பிகளோ, காஞ்சிபுரத்திற்கு வர ஒருவரும் முன்வராததாலேயே தான் வர நேர்ந்ததையும், மேலும் தான் வந்த காரியத்தின் நோக்கம் திருக்கச்சி நம்பிகளின் நலம் பற்றி விசாரித்தல் மட்டுமே அது நிறைவேறிவிட்டபடியால் உடனே கிளம்ப வேண்டும் என்று கூறினார். எம்பெருமானாரின் ஆசார்யரான பெரிய நம்பிகளே திருக்கச்சி நம்பிகளை சந்திப்பதற்காக காஞ்சிபுரம் சென்ற வந்ததிலிருந்து திருக்கச்சி நம்பிகளின் பெறுமையை நாம் நன்கு அறியலாம்.
 • ஆசார்ய ஹ்ருதயம் – 85ம் சூர்னிகை – த்யாக மண்டபத்தில் ஆலவட்டமும் கையுமான அந்தரங்கரை வைதிகோத்தமர் அனுவர்த்தித்த க்ரமம் – அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் ப்ராமண குலத்தில் பிறக்காத பாகவதர்களின் பெருமைகளைப்பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, தியாக மண்டபம் என வழங்கப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் தேவப்பெருமாளுக்கு ஆலவட்டம் வீசிக் கைங்கர்யம் செய்து வந்தவருக்கு (திருக்கச்சி நம்பிகளுக்கு) மிக உயர்ந்த வைதிகோத்தமரான (எம்பெருமானாரே) சேவை செய்ததை இவ்வாறாக குறிப்பிடுகிறார்.
 • மாமுனிகள் தன்னுடைய தேவராஜ மங்களம் 11வது ஸ்லோகத்தில் திருக்கச்சி நம்பிகளின் மேன்மையையும், தேவப்பெருமாளுக்கு அவர் மீதுள்ள பரிவையும் பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

ஸ்ரீ காஞ்சிபூர்ணமிச்ரேண ப்ரீத்யா ஸர்வாபிபாஷனே
அதிதார்ச்சாவ்யவஸ்தாய ஹஸ்தத்ரீஸாய மங்கலம்

திருக்கச்சி நம்பிகளிடம் உள்ள பேரன்பினால் தன்னுடைய அர்ச்சாவதாரப் பெருமைகளை குலைத்துக்கொண்டு உரையாடிய ஹஸ்திகிரீசனுக்கு ஸர்வ மங்கலங்களும் உண்டாகட்டும்.

மாமுனிகள், இந்த ச்லோகத்தின் மூலம் தேவப்பெருமாளுக்கும் திருக்கச்சி நம்பிகளுக்கும் இடையே உள்ள உறவை தெளிவுபடுத்துவதுடன், நாமும் பக்தர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டே பகவானை வழிபடவேண்டும் எனத் தெளிவுபடுத்துகிறார்.

நாம் அனைவரும் திருக்கச்சி நம்பிகளின் திருவடித் தாமரைகளில் பணிந்து, அவருக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ஸம்பந்தத்தை போலவே நமக்கும் எம்பெருமான் மற்றும் ஆசார்யன் ஆகியோரிடம் ஸம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தித் தரும்படி ப்ரார்த்திப்போம்.

திருக்கசி நம்பி தனியன்

தேவராஜ தயாபாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சி பூர்ணம் உத்தமம்
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம்

தேவராஜ அஷ்டகம் என்னும் அற்புத ப்ரபந்தத்தின் மூலம் இவரின் அர்ச்சாவதார அனுபவத்தை நாமும் அனுபவிக்கலாம் – http://ponnadi.blogspot.in/2012/11/archavathara-anubhavam-thuirukkachi-nambi.html.

அடியேன் ராமானுஜன் ராமாநுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/02/15/thirukkachi-nambi/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயர்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

vadhi-kesari-azhagiya-manavala-jiyar

திருநக்ஷத்ரம் : ஆனி, ஸ்வாதி

அவதார ஸ்தலம் : மன்னார் கோயில் (ப்ரஹ்ம தேசம்) – அம்பாசமுத்திரம் அருகில்

ஆசார்யன் : பெரியவாச்சான் பிள்ளை (ஸமாச்ரயணம்), நாயனாராச்சான் பிள்ளை (க்ரந்த காலக்ஷேபம்)

சிஷ்யர்கள் :  யமுனாச்சார்யார் (தத்வபூஷணம், ப்ரமேயரத்னம் ஆகியவற்றின் ஆசிரியர் ), பின்சென்ற வில்லி மற்றும் பலர்.

பரமபதித்த இடம் : ஸ்ரீரங்கம்

அருளிச் செய்தவை : திருவாய்மொழி 12000 படி வ்யாக்யானம், திருவிருத்தம் ஸ்வாபதேச வ்யாக்யானம், த்ராவிடோபநிஷத்  சங்கதி – திருவாய்மொழி சங்கதி ச்லோகங்கள், அத்யாத்ம சிந்தை, ரஹஸ்யத்ரய விவரணம், தீப ஸங்க்ரஹம், தத்வ தீபம், தீப ப்ரகாசிகை, தத்வ நிரூபணம், பகவத் கீதை வெண்பா – ஸ்ரீ பகவத் கீதையின் ச்லோகங்களுக்குத் தமிழ் பாசுரங்கள், பகவத் கீதையின் வ்யாக்யானம் மற்றும் பல.

இவர் பிறந்தவுடன், இவருக்கு  வரதராஜர் என்ற திருநாமம் பெற்றோர்களால் சூட்டப்பட்டது. தனது சிறு  பிராயத்திலேயே  பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் சிஷ்யராய்ச்  சேர்ந்து அவருடைய திருமாளிகையில் திருமடப்பள்ளி கைங்கர்யம் செய்து வந்தார். இவர் சுமார்  முப்பத்து இரண்டு வயது  இருக்கும் பொழுது  சில வித்வான்கள் தத்வ உரையாடல்கள் நிகழ்த்துவதை கவனித்த இவர், அவர்களை அணுகி அவர்களின் உரையாடலைப்பற்றி மிக ஆவலுடன் வினவினார் . வரதராஜர் அடிப்படை ஞானம் இல்லாதவர் என்பதை அறிந்த வித்வான்கள் முஸலகிஸலயத்தைப் (இல்லாத  ஒரு க்ரந்தத்தைப்) பற்றி உரையாடிக் கொண்டிருக்கிறோம்  என்றனர் . மேலும் வரதராஜரிடம் கல்வி அறிவு உனக்கு இல்லாததால் சாஸ்திரம் ஒன்றும் புரியாது என்று சொல்லி மனதை வேதனைப்படுத்தினர். வரதராஜர் தன்னுடைய ஆசார்யரான பெரியவாச்சான் பிள்ளையிடம் சென்று இந்த நிகழ்ச்சியை விவரித்தார். “கல்வி அறிவு உனக்கு இல்லாததால் உன்னை வேதனைப்படுத்தினர்” என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் எடுத்துரைத்தார். அதற்கு வரதராஜர் மிகவும் வெட்கப்பட்டுத் தனக்கு சாஸ்திரம் கற்றுத்தரும்படி வேண்டினார். மிக அன்பு கூர்ந்து தன் கருணை உள்ளத்துடன் பெரியவாச்சான் பிள்ளை அவருக்கு சாஸ்திரங்களை உபதேசித்தார். மேலும் அவருக்குக்  காவியம், நாடகம், அலங்காரம், சப்தம், தர்க்கம், பூர்வ மீமாம்ஸா, உத்தர மீமாம்ஸா மற்றும் பலவற்றைக் கற்பித்தார்.  ஆசார்யரின் அநுக்ரகத்தினால் வரதராஜர் குறைந்த கால அளவிலேயே சாஸ்திரத்தில் சிறந்த வல்லுநராகி முஸலகிஸலயம் என்ற க்ரந்தத்தை இயற்றி இவரை முன்னால் படிப்பறிவு இல்லாதவர் என்று அவமதித்த வித்வான்களிடம் கொடுத்தார். நாயனார் ஆச்சான்  பிள்ளையிடம் சாஸ்திரங்களையும் பகவத் விஷயம் மற்றும் பல வற்றையும் இவர் கற்றார். ஆசார்யரின் கடாக்ஷத்தினால் ஒருவர் எவ்வாறு உயர்ந்தவர் ஆகலாம் என்பதற்கு வரதராஜரின் வாழ்க்கை தக்க  ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

வெகு சீக்கிரத்திலேயே முழுப் பற்றற்று ஸந்யாஸாச்ரமத்தை ஸ்வீகரித்து அழகிய மணவாள ஜீயர் (ஸுந்தர ஜாமாத்ரூ முனி) என்ற திருநாமம் பெற்றார். மேலும்  மற்ற தத்வவாதிகளை வாதத்தில் தோற்கடித்து “வாதி கேஸரி” (வாதியர்களின் சிங்கம்) என்ற பட்டத்தையும் பெற்றார்.

நம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்கு  பெருமை சேர்க்கும் க்ரந்தங்களை இவர் அருளிச் செய்துள்ளார்.  இவர் திருவாய்மொழிக்கு பன்னிரண்டாயிரப்படி வியாக்கியான உரை எழுதியுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பன்னிரண்டாயிரம் ச்லோகத்திற்கு ஒப்பானது. இது மிகச்சிறந்த உரையாகும் –  திருவாய்மொழிக்கு மற்றவர்கள் உரை எழுதும்போது பாசுரத்தின் ஒட்டுமொத்தமான  நடையும், ஆழ்வார் உள்ளத்தின் உணர்வும் மட்டுமே வெளிப்படுத்தும்.  ஆனால் வேறு எந்த வ்யாக்யானத்திலும் பாசுரங்களை தெள்ளத்தெரிவுற   அறிந்து கொள்வதற்கு, இது போன்று பத-பதார்த்தம் (வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம்) விளக்கப்படவில்லை. கீதையின் ஒவ்வொரு ச்லோகத்திற்குத் தமிழ் பாசுரமாக அருளிச்செய்தது இவரின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த க்ரந்தத்தில் ஒன்றாகும். கீதை ச்லோகங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை  எளிய தமிழ் பாசுரங்களாக விளக்கியுள்ளார். அவர் மேலும் பல க்ரந்தங்களை அருளிச் செய்துள்ளார்.

வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயரின் சிஷ்யரான திருமாலை ஆண்டான் வம்சத்தில் அவதரித்த யாமுனாசாரியாரின்  இரண்டு ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள் (தத்வபூஷணம், ப்ரமேயரத்னம்) நமது ஸம்ப்ரதாயத்தின் மதிப்புமிக்க அம்சங்கள் நிறைந்தவையாகும். மணவாள மாமுனிகள்  திருவாய்மொழியின் பல  வ்யாக்யானங்களைப்பற்றி  விவாதிக்கும் பொழுது வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயரை பெருமைப் படுத்தியும்  அவருடைய பன்னிரண்டாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தையும் மிக விரிவாகச் சிறப்பித்துள்ளார். நாம் உபதேச ரத்தின மாலையின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாசுரத்தை இங்கு விவரமாகப் பார்ப்போம்.

அன்போடு அழகிய மணவாளச் சீயர்
பின்போரும் கற்றறிந்து பேசுகைக்காகத்
தம் பெரிய போதமுடன் மாறன் மறையின் பொருள் உரைத்தது
ஏதமில் பன்னீராயிரம்

எளிய மொழியாக்கம்:  அழகிய மணவாள ஜீயர் மிக அன்புடன் திருவாய்மொழிக்குத் தமது பன்னிரண்டாயிரப்படியில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அறிவாற்றல் மிகுந்த அர்த்தத்தை அருளிச் செய்து,  வருங்காலத்தில் எல்லோரும் திருவாய்மொழியைப் பற்றிப் பேசும்படி விவரித்துள்ளார்.

இந்த வ்யாக்யானத்திற்கு பின் வரும் குறிப்புகளை பிள்ளை லோகம் ஜீயர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்:

 • அன்போடு என்ற சொல்லுக்கு – 1) திருவாய்மொழி மீது உள்ள பற்று/ஈடுபாடு 2) ஜீவாத்மாக்களிடம் உள்ள இரக்கம் (ஜீவாத்மாக்கள் உஜ்ஜீவனம் அடைய  இந்த வ்யாக்யானத்தை அருளினார்).
 • திருவாய்மொழிக்கு மற்ற நான்கு வ்யாக்யானங்கள் இருந்த போதிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாசுரத்தில் ஏதேனும் ஒரு பதத்தில் (வார்த்தையில்) சந்தேகம் இருந்தால் ஒவ்வொருவரும் பன்னிரண்டாயிரப்படி வ்யாக்யானத்தையே நம்பி இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகையால் இதுவும் முக்கியமான வ்யாக்யானம் என்று கருதப்படுகிறது.
 • திருவாய்மொழியில் சிறந்த வல்லுனராக இருந்ததால் அதனின் அரிய அர்த்தங்களை அளித்துள்ளதால், மாமுனிகள் வாதி கேஸரி  அழகிய மணவாள ஜீயரின் ஞானம் மற்றும் அறிவாற்றலை பெரிதும் கொண்டாடியுள்ளார்.
 • ஆழ்வாரின் உள்ளக்கருத்தினை/உணர்வுகளை இவரது வ்யாக்யானத்தில் உண்மை உருவில் அழகாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மற்ற வ்யாக்யானங்களையும் இது அனுசரித்து உள்ளது. உதாரணமாக, பிள்ளானின் ஆறாயிரப்படியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பொருளை, விரித்து வ்யாக்யானம் அளித்துள்ளார்.  பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் இருபத்திநாலாயிரப்படியில் அல்லது நம்பிள்ளையின் முப்பத்தாறாயிரப்படியில் என்ன விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அதையே சுருக்கமாக இவர் அருளிச் செய்துள்ளார்.
 • ஆழ்வாரே , ஏதமில் (தூய்மையான/ மாசற்ற) என்று தன் பாசுரங்களை  அறிவித்தது போல மாமுனிகளும்  வாதி கேஸரி ஜீயரின் பன்னிரண்டாயிரப்படியை அவ்வாறே  தூய்மையானதும் மாசற்றதும்  என்று அறிவித்துள்ளார்.

இது வரை நாம், வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயரின் பெருமை மிக்க வாழ்க்கைச் சம்பவங்களை அனுபவித்தோம். இவர் சிறந்த பாகவத நிஷ்டை உடையவராயும், பெரியவாச்சான் பிள்ளை  மற்றும்  நாயனாராச்சான் பிள்ளை இவர்களின்  அன்புக்கு மிகவும் பாத்திரமானவரும் ஆவார்.  நாமும் இது போன்று சிறிதளவாவது  பாகவத நிஷ்டையில் ஈடுபாடு கொள்ள அவரது திருவடித் தாமரைகளில் ப்ரார்த்தனை செய்வோம்.

வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயரின் தனியன்:

ஸுந்தரஜாமாத்ருமுநே: ப்ரபத்யே சரணாம்புஜம் |
ஸம்ஸாரார்ணவ ஸம்மக்ந ஜந்து ஸந்தாரபோதகம் ||

அடியேன் ஸந்தான க்ருஷ்ண ராமாநுஜ தாஸன்
அடியேன் ஸ்ரீவரமங்கா ராமாநுஜ தாஸி

ஆதாரம்: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/03/22/vadhi-kesari-azhagiya-manavala-jiyar/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

கூர குலோத்தம தாசர்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுனயே நம:
ஸ்ரீ வானாசல மஹாமுனயே நம:

திருநக்ஷத்ரம் : ஐப்பசி திருவாதிரை

அவதார ஸ்தலம் : ஸ்ரீரங்கம்

ஆசார்யன் : வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை. இவர் பிள்ளை லோகாசார்யர் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் இருவரிடமும் காலக்ஷேபம் கேட்டவர்.

கூர  குலோத்தம நாயன் என்றும் திருநாமம் பூண்ட இவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்து அங்கேயே வாழ்ந்திருந்தார். இவரே திருமலை ஆழ்வார் எனும் திருவாய்மொழிப் பிள்ளையை ஸம்ப்ரதாயத்துக்கு மீட்டுத் தந்தவர். இவர் பிள்ளை லோகாசார்யரோடு மிகவும் அணுக்கராய் இருந்து கலாப காலத்தில் அவர் நம்பெருமாளைக் காக்க திருவரங்கன் உலா நடந்த போது, ஜ்யோதிஷ் குடியில் லோகாசார்யரின் அந்திம தசையில், தன்னிடம் இளமையிலேயே பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் பெற்றுக் கொண்ட திருவாய்மொழிப் பிள்ளைக்கு ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களைக் கற்பித்து அவரை ஸம்ப்ரதாயத்தின் தலைவராக ஆக்கும்படி திருப்புட்குழி ஜீயர், திருக்கண்ணங்குடிப் பிள்ளை, நாலூர்ப் பிள்ளை, விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை ஆகியோருக்கு லோகாசார்யர் ஆணையிட்டார்.

மதுரை ராஜ்யத்தில் மந்திரியாக இருந்த திருமலை ஆழ்வாரைச் சந்திக்க கூர குலோத்தம தாசர் முதலில் சென்றார். திருமலை ஆழ்வாரின் நிர்வாகத் திறமையாலும், தமிழ்ப் புலமையாலும், நாட்டு அரசர் இளம் வயதில் மாண்டதாலும், இளவரசருக்கு அறிவுரைகள் சொல்லிக் கொண்டு ராஜ்யத்தையும் நிர்வஹித்து வந்தார். தாசர் முதலில் சென்றபோது நம்மாழ்வாரின் திருவிருத்தத்தைச் சேவித்துக் கொண்டு இருந்தார். அப்போது, திருமலை ஆழ்வார் பல்லக்கில் பவனி வந்து கொண்டிருந்தார். இவரைக் கண்டும், பல்லக்கில் இருந்தவாறே தாஸரிடம் தனக்கும் அதன் அர்த்தத்தைக் கற்பிக்குமாறு வேண்டினார். தாஸரோ அவரை நோக்கி எச்சில் உமிழ்ந்தார். இதைக் கண்ட திருமலை ஆழ்வாரின் சேவகர்கள் தாஸரைத் தண்டிக்க முயல, தாஸரின் பெருமையை உணர்ந்த திருமலை ஆழ்வாரோ அவர்களைத் தடுத்து விட்டார்.

அதன்பின் அவர் இதைத் தம் சிறிய தாயாரிடம் சொல்ல அந்த அம்மை கூரகுலோத்தம தாசர் பெருமை, அவர் ஆசார்யர் லோகாசார்யர் பெருமைகளை விளக்க, அவர் தாசரைத் தேடலானார்.

ஒருநாள் யானை மீது பிள்ளை செல்கையில், தாசர் ஓர் உயர்ந்த குன்றின் மீதமர்ந்து திருமலை ஆழ்வார்க்குக் காட்சி தர, அவர் ஆனையை விட்டிறங்கி தாசர் திருவடிகளில் விழுந்து தொழுதார். தாசரும் உவப்போடு தினமும் அவர் இடம் செல்லலானார். திருமலை ஆழ்வார் தன்னுடன் கூர குலோத்தம தாசரைத் தன் திருமாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்று பிள்ளை லோகாசார்யரின் சீரிய உபதேசங்களைச் சுருக்கமாகப் பெற்றார். அந்த உபதேசங்களால் பரிசுத்தம் அடைந்த திருமலை ஆழ்வார், தாசரிடம் தான் ராஜ்ய கார்யத்தில் இருப்பதாலும் தனக்கு அதிக நேரம் இல்லாமையாலும் தன் திருமாளிகைக்கு தினமும் காலையில் அனுஷ்டான காலத்தில் வந்து தனக்கு ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களைக் கற்பிக்குமாறு ப்ரார்த்தித்தார். தாசர்பால் பக்தி கொண்ட திருமலை ஆழ்வார் அவர் வசிக்க வைகைக் கரையில் ஓர் இல்லம் சமைத்து எல்லா வசதிகளும் செய்தார்.

தாசர் தினமும் திருமலை ஆழ்வாரைச் சென்று சந்திக்கிறார். திருமலை ஆழ்வார் திருமண் காப்பு அணியும் பொழுது பிள்ளை லோகாசார்யரின் தனியன் சேவிப்பதைக் கண்டு உகக்கிறார் (திருமண் காப்பு அணிந்து கொள்ளும் பொழுது குரு பரம்பரை தனியன்களைச் சேவிப்பது வழக்கம்). அவர் திருமலை ஆழ்வாக்கு அரும்பொருள்கள் அறிவித்தார், ஒருநாள் தாசர் வாராமல் போகவே, பிள்ளை சேவகர்களை அனுப்பி விசாரித்தார். ஆகிலும் விடை வராததால் பிள்ளை தாமே தாசரின் திருமாளிகைக்குச் சென்று, அவரைத் தொழுது தம் பிழைகள் பொறுத்து ஆட்கொள்ள வேண்டினார்.  அவர் காலக்ஷேப வேளையில் வந்ததால் அவரை அப்படியே ஏற்று தாசரும் அவர்க்கு ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் முதலியன ப்ரஸாதித்து அருள, பாகவத சேஷ ப்ரசாதத்தின் பெருமையால் அவர் “கூர குலோத்தம  நாயன் திருவடிகளே சரணம்” என்று பல முறை சொல்லி அரசியல் துறைகளை அறவே விட்டு  விஷய விரக்தரானார்.

பின்னர் தாசர் திருப்புல்லாணி அருகே சிக்கில் சென்று இருக்கவும், திருமலை ஆழ்வாரும் உடன் சென்று அவர்க்குக் கைங்கர்யங்கள் செய்து சாரார்த்தங்களைக் கற்றார். அதன்பின் தாசர் அவரிடம் மேற்கொண்டு விஷயங்கள் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை, திருக்கண்ணங்குடிப் பிள்ளையிடம் கற்குமாறு கூற அவரும் அவ்வாறே செய்து வரலானார். தாசர் பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளை நெஞ்சில் இருத்தி நலமந்தமில்லாதோர் நாடு புகுந்தார்.

மாமுனிகள், “கூர குலோத்தம தாசம் உதாரம்” என தாசரின்  பரோபகார சிந்தையையும் கருணையையும் போற்றுகிறார். ரஹஸ்ய க்ரந்த காலக்ஷேப பரம்பரையில் தாசர் முக்கிய ஸ்தானம் வகிக்கிறார். ரஹஸ்ய க்ரந்த தனியன்களும் அவர்க்கு ஏற்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீ வசன பூஷண திவ்ய சாஸ்திரத்தின் திரண்ட பொருள் “ஆசார்யாபிமானமே உத்தாரகம்” என்பது. இதை விளக்குகையில் மாமுனிகள், “இவன் என் சிஷ்யன்” என நிர்ஹேதுக க்ருபையோடு ஆசார்யர் நினைப்பதே எல்லா உபாயங்களையும் விட்ட ப்ரபன்னனுக்கு உபாயம், வேறில்லை என்பார், கூர குலோத்தமை தாசர் பக்கலிலும் திருவாய்மொழிப பிள்ளை பக்கலிலுமான பிள்ளை லோகாசார்யரின் நிர்ஹேதுக க்ருபா விசேஷமே இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

பிள்ளை லோகாசார்யரை எப்போதும் நினைத்திருக்கும் கூர குலோத்தம தாசரை நாம் எப்போதும் நினைப்போம்.

கூர குலோத்தம தாசரின் தனியன்

லோகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் கௌண்டிந்ய குல பூஷணம்
ஸமஸ்தாத்ம குணாவாஸம் வந்தே கூர குலோத்தமம்

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/02/kura-kulothama-dhasar/

வலைத்தளம் – https://guruparamparaitamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org